Jaké projekty byly podpořeny ve vašem kraji?

Jihočeský kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
0
projektů
Moravskoslezský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj
0
příjemců
Olomoucký kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Zlínský kraj
Plzeňský kraj

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Víceletý tematický program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci bylo možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). V navazujícím programovém období 2021 – 2027 budou projekty z oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání podporovány Operačním programem Jan Amos Komenský.

Více informací najdete na webu opvvv.msmt.cz.