Královehradecký kraj

UBUNTU - škola demokratického občanství

Příjemce: 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Období:

9/2018 – 2/2021

Celkový rozpočet:

6 658 079 Kč, z toho příspěvek EU: 5 379 727 Kč.

video o projektu

0
podpořených projektů v rámci kraje
0
projektů podpořených z výzev Budování kapacit pro rozvoj škol I a II
0
příjemců v rámci kraje

Další projekty z královehradeckého kraje

Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů (FANTOM)
Zlepšení kvality výuky na ZŠ Jičín, Železnická
Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu
PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění