Olomoucký kraj

Podpora mobility na UP

Příjemce: 

Univerzita Palackého v Olomouci

Období:

4/2018 – 12/2022

Celkový rozpočet:

90 970 413 Kč, z toho příspěvek EU: 77 324 851 Kč.

video o projektu

0
podpořených projektů v rámci kraje
0
studentů z ČR studujících v zahraničí v rámci projektů OP VVV
0
příjemců v rámci kraje

Další projekty z olomouckého kraje

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti
Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje
Kreativní partnerství pro inkluzivní školu