hlavní město praha

Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

Příjemce / Zapojená instituce:

3. základní škola Heuréka, s.r.o. / ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, Praha 6

Období:

9/2017 – 2/2021

Celkový rozpočet:

13 294 162 Kč, z toho příspěvek EU: 10 741 683 Kč.

Další informace o realizaci projektu najdete v rozhovoru s projektovou manažerkou na webu OP VVV.

video o projektu

0
podpořených projektů v rámci kraje
0
podpořených základních škol v rámci celé ČR
0
příjemců v rámci kraje

Další projekty z Hlavního města prahy

HiLASE Centre of Excellence
Podpora Smysluplné školy formou šablon
Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)
Matematické kluby
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů
Participace žáků na rozhodovacím procesu
Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU