pardubický kraj

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Příjemce: 

Univerzita Pardubice

Období:

4/2017 – 12/2022

Celkový rozpočet:

126 241 854 Kč, z toho příspěvek EU: 107 305 576  Kč.

video o projektu

0
podpořených projektů v rámci kraje
0 %
veřejných vysokých škol v ČR získalo podporu z OP VVV
0
příjemců v rámci kraje

Další projekty z pardubického kraje

Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka